Hikari Blog

Muzyka

Muzyka koreańska: 판소리 Pansori

pansori.png

Pansori jest tradycyjnym gatunkiem muzyki koreańskiej, uważanej też za operę. W skład tradycyjnego pansori wchodzi 12 pieśni, zwanych madang, jednak do dziś zachowało się tylko pięć. Nazwa wywodzi się od słów "pan" - "miejsce gdzie zbierają się ludzie, przestrzeń" i "sori" - "dźwięk". Pansori rozwinęło się w Koreii Południowo-Zachodniej w XVII wieku. Podobno wywodzi się z pieśni szamańskich i początkowo była tradycją wśród ludu, aż do wieku XIX, kiedy to zaczęły się nią interesować wyższe poziomy społeczeństwa. Stało się tak, ponieważ w pansori zaczęły pojawiać się motywy z bardziej wyszukanej literatury. Tematy opowieści osadzone są w okresie Joseon. Utwór wykonywany jest przez śpiewaka, nazywanego sorikkun. Trzyma on najczęściej wachlarz w ręku, po to by wymachy nim podkreślały jego ruch (śpiewaka). Do zadań sorikkun należy pieśń, recytacja i gest. Poza sorikkunem na scenie występuje bębniarz mu akompaniujący - gosu. Nadaje on rytm nie tylko przez uderzanie w bęben - buk, ale przez dźwięki zwane chuimsae, mogące być zarówno nic nie znaczącymi okrzykami jak i krótkimi słowami.